Företaget är för närvarande vilande och bedriver ingen verksamhet
pragmatiX Logo

Björn Tikkanen
Mobil : 070 - 34 69 712
E-post : bjorn.tikkanen at gmail.com